Een toegankelijke website en opvallende lanceringscampagne voor eerstestap.be

Tags:CreatieCreatief conceptGrafisch ontwerpMarketingSocial mediawebsitecreatie

Heel wat burgers in het Waasland (en bij uitbreiding overal) kunnen in meer- of mindere mate hulp of begeleiding gebruiken. Die behoefte kan heel uiteenlopend zijn. De een heeft nood aan ondersteuning bij administratieve zaken of opvoedingskwesties, terwijl de ander misschien eerder een luisterend oor zoekt bij rouwverwerking of psychologische hulp bij zwaardere problematieken zoals armoede, geweld en verslaving.

Gelukkig bestaan er in het Waasland alleen al honderden instanties en organisaties waar je terecht kan met eender welk probleem, van welke omvang dan ook. Die grote hoeveelheid hulpverleners is een zegen, maar ook een vloek. Enerzijds weten heel wat burgers immers niet af van het bestaan van die hulporganisaties. Anderzijds is het voor velen niet duidelijk bij wie ze nu het beste aankloppen met hun specifieke vraag of nood.  

Gezocht: platform om burgers in contact te brengen met de juiste hulporganisatie(s)

Veel hulporganisaties dus, maar weinig duidelijkheid over welke en hoe je ze benadert. Daar wilden de Eerstelijnszones van het Waasland (ELZ’s) verandering in brengen. Ze klopten aan bij OMcollective met de vraag om een nieuw, gebruiksvriendelijk hulpplatform in het leven te roepen. Het doel? Mensen informeren, inspireren én aansporen om sneller en gemakkelijker contact op te nemen met de hulporganisatie die zij op dat moment nodig hebben. 

Onze aanpak: 

  • Een sterk merk creëren dat blijft hangen 
  • Een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige website bouwen
  • Een communicatiecampagne op poten zetten die informeert en sensibiliseert

Een heldere opdracht dus, maar wel eentje waar we als all-in-one marketingpartner niet zomaar aan beginnen. Eender welk creatieproces start bij ons met het door en door leren kennen van de klant en het uitbouwen van een strategisch plan. Daarom gingen we aan tafel zitten met de Eerstelijnszone van het Waasland en andere relevante partijen zoals hulporganisaties, medische dienstverleners en de einddoelgroep. 

We stelden vragen en luisterden vooral naar de visies, noden en wensen van onze gesprekspartners. De verzamelde input gebruikten onze strategen, copywriters en designers als basis om een naam en brandmanifesto uiteen te zetten waarop we later ook de website én een communicatieplan konden enten. 

Een krachtige, kleurrijke en toegankelijke merkidentiteit als resultaat

Eerste Stap: een sterke en catchy merkidentiteit

Een sterke identiteit, dat betekent uiteraard een duidelijke en catchy naam waar geen verwarring over kan bestaan. Daarom focusten we tijdens het creatieproces vooral op eenvoud. De naam moest gemakkelijk te onthouden zijn en duidelijk qua betekenis en spelling. Ook mocht ze niet te lang zijn of verwarring zaaien. De drempel moest zo laag mogelijk liggen, ook voor mensen die Nederlands niet volledig machtig zijn.

Uit de drie voorgestelde naamconcepten werd uiteindelijk Eerste Stap gekozen als favoriet. Logisch, want het platform is ook echt de eerste stap die je neemt naar een oplossing. Recht door zee, simpel, juist. 

Voor het bijpassende logo kozen we felle, warme kleuren. Enerzijds om mensen te motiveren, anderzijds om de leesbaarheid te verhogen voor zij die slechtziend of kleurenblind zijn en om op te vallen. Verder hielden we het taalgebruik duidelijk en simpel. Nooit neerslachtig, maar ook nooit laatdunkend: respectvol en optimistisch. Met illustraties en foto’s zetten we de persoonlijke aanpak dan weer in de verf. 

Voor het logo speelden we met warme, felle kleuren. De drie balkjes representeren een opstapje of trap, de visuele vertaling van de eerste stap richting hulp.

Een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke website

Om de website zo toegankelijk mogelijk te maken en alle potentiële plooien al preventief glad te strijken, namen we een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo volgden we de WCAG-guidelines voor slechtzienden en personen met cognitieve en leerproblemen. Het platform heeft een overzichtelijke boomstructuur, filters, categorieën, een slimme zoekfunctie en linkt ook naar een gestructureerd overzicht van de sociale kaart. Het doel daarvan is om bezoekers zowel te informeren als te connecteren met de juiste hulporganisaties. 

Campagneplan dat informeert en sensibiliseert

Uiteraard is het bij de lancering van dit nieuwe merk van groot belang dat zoveel mogelijk mensen hun weg vinden naar de website en gemotiveerd worden om die eerste stap naar een oplossing te zetten. 

Om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken – iedereen kan immers wel eens hulp gebruiken –  kozen we voor een mix van online en offline assets, opgebouwd rond één centrale vraag: “Hey, hulp nodig?”, gevolgd door een verwijzing naar de website van Eerste Stap. 

Ook hier speelden we met de opvallende kleuren van het brand en toegankelijke, laagdrempelige copy. Simpel en to the point. Op die manier informeren we de doelgroep over het bestaan van het platform en nodigen we hen uit om een kijkje te nemen op de website. Anderzijds maken we degene die het nodig heb meteen warm om de juiste hulp te zoeken.  

Om Eerste Stap onder de aandacht te brengen zetten we een ruim assortiment aan assets in. Naast flyers en posters maakten we onder andere ook trapstickers, een digital-out-of-home- en socialmediacampagne. Om nóg zichtbaarder te zijn, liep er in 2023 een najaarscampagne voor Eerst Stap. Verspreid over Sint-Niklaas en Lokeren kon je billboards langs de kant van de weg spotten. Ook in het verkeer was Eerste Stap aanwezig op de achterkant van De Lijn-bussen in de ruime regio rond Sint-Niklaas, Lokeren, Antwerpen Linkeroever en Beveren. Zo reed de campagne het hele Waasland rond.

Ken of ben je zelf iemand met een hulpvraag? Of ben je simpelweg benieuwd naar ons werk? Neem een kijkje op eerstestap.be